empty
thumbnail
empty
Verkleuring arrow

Column voor Intern (twee- maandelijks blad van de bni)
Thema: vergrijzing


Zo zwart-wit als je geboren wordt, zo kleurrijk ga je dood. Vergrijzing is mijns inziens dan ook een verkeerd woord. Want hoe grijzer de mens, des te kleurrijker de geest. Al die bagage maakt een vrolijk kleurenspel waarmee de kinders weer gevoed worden.

Ik ben van mening dat ervaring en overdrachtsdrang de mensen juist sieren. Ik ben jong, maar weet zeker dat ik het niet wil blijven. Alle fases des levens hebben zoveel schoonheden. Het mooie is dat deze naarmate de tijd verstrijkt automatisch meilleren. Je weet al zoveel, maar de behoefte aan prikkels blijft aanwezig. En ondertussen voeg je al je indrukken samen en vorm je je eigen visie. Je neemt onderweg zoveel mee, bouwt kennis op en toch zijn er dingen waar je altijd jong in zal blijven. Je bent alleen maar jong als je jezelf kan blijven verbazen.

Natuurlijk is ontwetendheid en onschuld een zegen. Maar altijd jong blijven zou betekenen dat je nooit een ander iets wijs kan maken. Dat je nooit een ander kan doen laten verbazen. Het beter weten laat je beseffen dat je wijs bent en je iets kan betekenen voor een ander. Een eerlijk gevoel van eigenwaarde. Het is toch heerlijk dat je als ervaren ontwerper kennis overdraagt en er een jong gevoel voor terug krijgt. Want jongeren houden je scherp. En dat is fijn: ervaren zijn en je jong voelen... het maakt dus echt niet uit wanneer je geboren bent!

arrow terug
Verkleuring
enlarged thumbnail